Buy Tadora Online in our drugstore with guaranteed delivery buy cheap medications for Erectile Dysfunction Treatment viagra online drugstore

еврейски притчи

Парчето земя – еврейска притча

Един човек имал парче земя, покрито с бурени и боклуци, и решил да го продаде. Този, който купил земята, я разчистил и даже намерил изворче с лековита вода. Посадил си лозе и нарови дървета, а на останалите участъци засял редове с ароматни маслодайни растения. Построил си и малка